BM Certification Despre noi
Politica privind imparțialitatea

Politica privind imparțialitatea

BM Certification este un organism de certificare independent care funcționează pe principiul inatacabilității, în conformitate cu politica privind imparțialitatea. Aceasta asigură obiectivitatea, transparența și independența în toate activitățile noastre. Politica privind imparțialitatea este o confirmare a faptului că deciziile BM Certfication sunt luate în mod independent și echitabil, oferind astfel părților interesate încrederea că se pot baza pe integritatea operațiunilor BM Certification.

Politica privind imparțialitatea

Politica privind imparțialitatea a BM Certification

Misiunea BM Certification este de a furniza servicii de certificare și alte servicii relevante în conformitate cu următoarele principii:

  • Imparțialitate
  • Integritate
  • Responsabilitate
  • Competență
  • Obiectivitate
  • Disponibilitate
  • Confidențialitate
  • Receptivitate

Scopul BM Certification este de a stabili, favoriza și susține un proces de certificare care să confirme faptul că sistemele, produsele, activitățile, serviciile sau personalul clientului sunt conforme cu standardele și cerințele naționale, internaționale sau alte standarde și cerințe aplicabile.

BM Certification se angajează să furnizeze și să mențină servicii de înaltă calitate, profesionale, imparțiale și eficiente din punct de vedere al costurilor, care să respecte toate standardele relevante, specificațiile și alte cerințe aplicabile, așa cum cer organismele de acreditare.

BM Certification gestionează conflictele de interese și potențialele conflicte de interese și asigură independența și imparțialitatea celor implicați în prestarea serviciilor.

Aderarea la această politică și atingerea obiectivului vor reasigura toate părțile interesate cu privire la valoarea, integritatea și credibilitatea certificatelor emise de BM Certification.

Conducerea societății se angajează să pună la dispoziție toate resursele necesare, să sprijine persoanele implicate și să se implice în funcționarea eficientă și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al companiei.

Personalul BM Certification și alte părți interesate se angajează în înțelegerea acestei politici, prin aderarea la principiile și la cerințele de documentare și prin menținerea permanentă a competențelor.

BM Certification se angajează să promoveze egalitatea de gen și să evite orice formă de discriminare bazată pe rasă, sex, orientare sexuală, diferențe de capacitate, vârstă, clasă, castă, apartenență religioasă sau etnică în toate activitățile sale.

Obțineți o ofertă

Obțineți o ofertă

Sediul legal

Persoana de contact

Conform cărui standard doriți să certificați o societate?

Calitate, sănătate ocupațională și mediu
Securitatea informațiilor și securitatea datelor
Certificarea siguranței alimentelor
Certificarea lanțului de aprovizionare
Dezvoltare durabilă

Vă rugăm să descrieți cu ce se ocupă societatea și ce proceduri și/sau produse/servicii doriți să certificați.

Comentariu suplimentar

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!

Doriți să închideți formularul?
Datele nu vor fi salvate sau trimise.

Trimiteți-ne un mesaj

Trimiteți-ne un mesaj

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!