BM Certification Despre noi
Politica privind imparțialitatea

Politica privind imparțialitatea

BM Certification este un organism independent de certificare/validare/verificare care funcționează pe principiul inviolabilității, în conformitate cu politica de imparțialitate. Asigură obiectivitate, transparență și independență în toate activitățile noastre. Politica de imparțialitate este o confirmare că deciziile și declarațiile BM Certfications sunt luate în mod independent și corect, dând astfel încredere părților interesate că se pot baza pe integritatea operațiunilor BM Certification.

Politica privind imparțialitatea

Politica privind imparțialitatea a BM Certification

Misiunea BM Certification este de a furniza certificare/validare/verificare și alte servicii relevante în conformitate cu următoarele principii:

  • Imparțialitate
  • Integritate
  • Responsabilitate
  • Competență
  • Obiectivitate
  • Disponibilitate
  • Confidențialitate
  • Receptivitate

Scopul BM Certification este de a stabili, promova și menține un proces de certificare/validare/verificare care recunoaște că sistemele, produsele, activitățile, serviciile sau personalul clienților respectă standardele și cerințele naționale, internaționale sau de altă natură aplicabile.

BM Certification se angajează să furnizeze și să mențină servicii de înaltă calitate, profesionale, imparțiale și eficiente din punct de vedere al costurilor, care să respecte toate standardele relevante, specificațiile și alte cerințe aplicabile, așa cum cer organismele de acreditare.

BM Certification gestionează conflictele de interese și potențialele conflicte de interese și asigură independența și imparțialitatea celor implicați în prestarea serviciilor.

Aderarea la această politică și atingerea obiectivului vor reasigura toate părțile interesate cu privire la valoarea, integritatea și credibilitatea certificatelor emise de BM Certification.

Conducerea societății se angajează să pună la dispoziție toate resursele necesare, să sprijine persoanele implicate și să se implice în funcționarea eficientă și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al companiei.

Personalul BM Certification și alte părți interesate se angajează în înțelegerea acestei politici, prin aderarea la principiile și la cerințele de documentare și prin menținerea permanentă a competențelor.

BM Certification se angajează să promoveze egalitatea de gen și să evite orice formă de discriminare bazată pe rasă, sex, orientare sexuală, diferențe de capacitate, vârstă, clasă, castă, apartenență religioasă sau etnică în toate activitățile sale.

Obțineți o ofertă

Obțineți o ofertă

Sediul legal

Persoana de contact

Conform cărui standard doriți să certificați o societate?

Calitate, sănătate ocupațională și mediu
Securitatea informațiilor și securitatea datelor
Certificarea siguranței alimentelor
Certificarea lanțului de aprovizionare
Dezvoltare durabilă

Vă rugăm să descrieți cu ce se ocupă societatea și ce proceduri și/sau produse/servicii doriți să certificați.

Comentariu suplimentar

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!

Doriți să închideți formularul?
Datele nu vor fi salvate sau trimise.

Trimiteți-ne un mesaj

Trimiteți-ne un mesaj

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!