BM Certification Certificarea produselor pentru construcții
Marcajul CE pentru produse destinate construcțiilor din lemn

Marcajul CE pentru produse destinate construcțiilor din lemn

Odată cu deschiderea pieței unice europene, fabricanții produselor pentru construcții trebuie să respecte cerințele UE stabilite în acest sector prin Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului. Singura modalitate de a asigura conformitatea cu acest regulament este marcajul CE.

Marcajul CE pentru produse destinate construcțiilor din lemn

Contactați-ne!

Email: info.ro@bmcertification.com

Nr. de telefon:  +40 741 543 696

Dacă doriți să primiți o ofertă, vă rugăm să completați formularul de solicitare:

Obțineți o ofertă

Ce este marcajul CE?

Marcajul CE în industria construcțiilor a fost introdus de Directiva privind produsele pentru construcții (DPC) în 1989. De la 1 iulie 2013, aceasta a fost înlocuită de Regulamentul privind produsele pentru construcții (RPC), care face ca marcajul CE să fie obligatoriu pentru toate produsele pentru construcții în cazul cărora au fost elaborate standarde europene armonizate (hEN) sau pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană (ETA) și care au fost introduse pe piața UE, inclusiv în Letonia.

Obligațiile necesare pentru obținerea marcajului CE sunt stabilite în declarația de conformitate. Unele trebuie să fie îndeplinite de către producător, altele de către organisme recunoscute, cum ar fi laboratoarele de testare sau organismele de certificare. Există patru niveluri/sisteme de certificare, dintre care primul este cel mai complex (trebuie respectate mai multe puncte critice de siguranță), iar al patrulea este cel mai simplu.

Cum se obține certificarea pentru marcajul CE?

Pentru a fi certificată, societatea trebuie să asigure conformitatea produselor sale pentru construcții cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și cu standardul european armonizat corespunzător (hEN).

BM Certification, organism de certificare acreditat, poate furniza servicii de certificare a marcajului CE și, dacă este necesar, poate oferi instruire cu privire la cerințele standardului (standardelor) relevant(e).

Contactați-ne pentru mai multe detalii.

De ce este necesar marcajul CE?

Odată ce produsul a fost marcat cu CE, consumatorul poate fi sigur că produsele furnizate îndeplinesc cel puțin cerințele minime de performanță stabilite în specificația tehnică armonizată.

Certificarea CE este necesară pentru a atesta conformitatea produsului cu legislația UE și cu cerințele standardelor europene armonizate. Certificarea este o cerință obligatorie pentru ca produsele pentru construcții să fie vândute pe piața internă a UE și a țărilor din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS).

Prin alegerea certificării cu marcajul CE, veți:

  • asigura implementarea și supravegherea sistemului de control al procesului de producție;
  • certifica calitatea și siguranța produselor dumneavoastră, precum și conformitatea acestora cu cerințele actelor normative;
  • crește competitivitatea societății dumneavoastră pe piață prin obținerea marcajului CE pentru produsele dumneavoastră, permițând astfel distribuirea acestora pe piața internă a UE și a țărilor AELS;
  • certifica faptul că produsele societății respectă legislația UE și cerințele standardului (standardelor) armonizat(e) EN relevant(e);
  • primi o evaluare independentă din partea unei terțe părți, precum și o declarație de performanță.
Obțineți o ofertă

Obțineți o ofertă

Sediul legal

Persoana de contact

Conform cărui standard doriți să certificați o societate?

Calitate, sănătate ocupațională și mediu
Securitatea informațiilor și securitatea datelor
Certificarea siguranței alimentelor
Certificarea lanțului de aprovizionare
Dezvoltare durabilă

Vă rugăm să descrieți cu ce se ocupă societatea și ce proceduri și/sau produse/servicii doriți să certificați.

Comentariu suplimentar

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!

Doriți să închideți formularul?
Datele nu vor fi salvate sau trimise.

Trimiteți-ne un mesaj

Trimiteți-ne un mesaj

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!