Taxonomia UE

Taxonomia UE este introdusă pentru a răspunde nevoii urgente de un cadru unificat și cuprinzător pentru a defini activitățile economice durabile în cadrul Uniunii Europene. Prin stabilirea unor criterii și standarde clare, își propune să ghideze investitorii, întreprinderile și factorii de decizie politică către practici și investiții durabile din punct de vedere ecologic, încurajând tranziția către o economie mai ecologică și mai rezistentă.

Taxonomia UE

Contactați-ne!

Email: info.ro@bmcertification.com

Nr. de telefon:  +40 741 543 696

Dacă doriți să primiți o ofertă, vă rugăm să completați formularul de solicitare:

Obțineți o ofertă

Ce este taxonomia UE?

Taxonomia UE este un sistem de clasificare introdus de Uniunea Europeană pentru a defini și clasifica activitățile economice pe baza durabilității lor de mediu. Acesta stabilește un cadru comun de criterii și praguri pentru a determina dacă o activitate poate fi considerată durabilă din punct de vedere ecologic sau „aliniată la taxonomie” în domenii precum atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, economia circulară, prevenirea poluării și biodiversitatea. Această taxonomie își propune să ofere transparență și claritate pentru investitori, întreprinderi și consumatori, încurajând investițiile și activitățile economice care contribuie la obiectivele de mediu ale UE și la tranziția către o economie durabilă.

Taxonomia UE permite companiilor financiare și nefinanciare să adopte o definiție comună a activităților durabile din punct de vedere economic care sunt considerate durabile din punct de vedere ecologic. Acesta joacă un rol crucial în extinderea investițiilor durabile în UE, oferind securitate investitorilor, protejându-i de practicile de spălare ecologică, asistând companiile să devină mai ecologice și atenuând fragmentarea pieței.

Regulamentul taxonomiei stabilește șase obiective privind clima și mediu: 

  • Atenuarea schimbărilor climatice
  • Adaptarea la schimbările climatice
  • Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine
  • Tranziția către o economie circulară
  • Prevenirea și controlul poluării
  • Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor.

Cum se demonstrează conformitatea cu cerințele UE privind taxonomia? 

Pentru a demonstra conformitatea cu cerințele taxonomiei UE, participanții de pe piața financiară și companiile pot lua următorii pași:

  • Efectuați o evaluare: Evaluați-vă activitățile, produsele sau investițiile pentru a determina alinierea acestora la criteriile taxonomiei UE. Evaluați activitățile economice în care vă implicați și performanța lor de mediu în raport cu pragurile și cerințele specifice definite în regulamentul de taxonomie.
  • Dezvăluire și raportare: Pregătiți și divulgați informații transparente și precise despre caracteristicile de durabilitate ale activităților sau investițiilor dumneavoastră. Aceasta include furnizarea de date relevante, valori și dovezi care demonstrează conformitatea cu cerințele taxonomiei. Raportarea se poate face prin modele sau cadre standardizate, cum ar fi dezvăluirile aliniate la taxonomia UE.
  • Documentație și evidență: păstrați documentația și înregistrările cuprinzătoare care susțin afirmațiile dumneavoastră de conformitate cu taxonomia UE. Aceasta include colectarea de date relevante, metodologii și ipoteze utilizate în evaluarea durabilității de mediu a activităților dumneavoastră. Aceste înregistrări ar trebui să fie disponibile în scopuri de audit și verificare.
  • Asigurare și verificare independentă: Luați în considerare angajarea unei terțe părți independente pentru a desfășura un proces de asigurare sau verificare a conformității dvs. cu taxonomia UE. Acest lucru poate spori credibilitatea și poate oferi o asigurare suplimentară investitorilor, părților interesate și autorităților de reglementare.

În calitate de organism de certificare independent, BM Certification poate efectua audituri terțe cu privire la îndeplinirea criteriilor de durabilitate a mediului. Pentru cei care lucrează în silvicultură, BM Certification oferă criterii de examinare tehnică a taxonomiei UE, criterii DNSH și criterii de garanții minime 1.3. în activitate: Gospodărirea pădurilor.

Contactați BM Certification pentru a afla mai multe despre serviciile noastre și pentru a explora modul în care vă putem ajuta în navigarea conformității cu taxonomia UE. Împreună, să modelăm un viitor mai verde și mai durabil.

Obțineți o ofertă

Obțineți o ofertă

Sediul legal

Persoana de contact

Conform cărui standard doriți să certificați o societate?

Calitate, sănătate ocupațională și mediu
Securitatea informațiilor și securitatea datelor
Certificarea siguranței alimentelor
Certificarea lanțului de aprovizionare
Dezvoltare durabilă

Vă rugăm să descrieți cu ce se ocupă societatea și ce proceduri și/sau produse/servicii doriți să certificați.

Comentariu suplimentar

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!

Doriți să închideți formularul?
Datele nu vor fi salvate sau trimise.

Trimiteți-ne un mesaj

Trimiteți-ne un mesaj

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!