Schema de verificare SURE

Directiva (UE) 2018/2001 (RED II) a intrat în vigoare la 21 decembrie 2018, prin care operatorii de instalații de producere a energiei electrice sau termice din biomasă sunt obligați să facă dovada producerii și utilizării sustenabile a biomasei de la un anumit nivel de energie termică. Certificarea SURE este concepută pentru a oferi aceste dovezi de sustenabilitate.

Schema de verificare SURE

Contactați-ne!

Email: info.ro@bmcertification.com

Nr. de telefon:  +40 741 543 696

Dacă doriți să primiți o ofertă, vă rugăm să completați formularul de solicitare:

Obțineți o ofertă

Ce este schema de verificare SURE?

 SURE înseamnă Sustainable Resources Verification Scheme-Schema de Verificare a Resurselor Sustenabile. Este o schemă de verificare voluntară pentru lanțurile de aprovizionare cu biocombustibili solizi și gazoși în conformitate cu cerințele reformei Directivei UE privind energia regenerabilă (RED II).

Cum puteţi obține certificatul SURE?

Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe detalii.

De ce să certificăm conform standardului SURE?

Certificarea ajută producătorii să-și asume responsabilitatea și reduce riscul companiilor de a crea procese dăunătoare mediului. Certificarea SURE asigură accesul la toate piețele UE de energie electrică și termică și subvențiile asociate.

Când vă certificați prin sistemul SURE, veți:

  • Respecta cerințele RED II
  • Promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).
  • Asigura utilizarea sustenabilă a terenurilor
  • Asigura clienţii şi partenerii că compania dumneavoastră produce și vinde produse sustenabile
  • Asigura sustenabilitatea socială
Obțineți o ofertă

Obțineți o ofertă

Sediul legal

Persoana de contact

Conform cărui standard doriți să certificați o societate?

Calitate, sănătate ocupațională și mediu
Securitatea informațiilor și securitatea datelor
Certificarea siguranței alimentelor
Certificarea lanțului de aprovizionare
Dezvoltare durabilă

Vă rugăm să descrieți cu ce se ocupă societatea și ce proceduri și/sau produse/servicii doriți să certificați.

Comentariu suplimentar

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!

Doriți să închideți formularul?
Datele nu vor fi salvate sau trimise.

Trimiteți-ne un mesaj

Trimiteți-ne un mesaj

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!