BM Certification Securitatea informațiilor și securitatea datelor
Sistemul de management al securității informațiilor ISO 27001

Sistemul de management al securității informațiilor ISO 27001

Pe măsură ce cantitatea de informații crește și importanța prelucrării acestora devine tot mai mare, toate organizațiile sunt tot mai expuse riscurilor de furt, divulgare și pierdere a datelor, care pot fi cauzate de viruși, hackeri, activități online frauduloase sau erori umane.

Adesea, securitatea informațiilor este abordată doar atunci când ne confruntăm cu scurgeri de informații sau chiar cu pierderea completă a acestora, care poate fi cauzată, de exemplu, de personal pregătit necorespunzător, de o defecțiune a unui sistem informatic sau de economii excesive în achiziționarea de programe informatice adecvate. Clasificarea, organizarea și stocarea corectă a informațiilor face ca activitatea organizației să fie mai eficientă și reduce potențialele riscuri.

Sistemul de management al securității informațiilor ISO 27001

Contactați-ne!

Email: info.ro@bmcertification.com

Nr. de telefon:  +40 741 543 696

Dacă doriți să primiți o ofertă, vă rugăm să completați formularul de solicitare:

Obțineți o ofertă

Ce este ISO 27001:2013?

ISO 27001:2013 este un standard internațional, a cărui implementare va oferi un cadru stabil pentru managementul securității informațiilor prin identificarea riscurilor existente în domeniul securității informațiilor și prin asigurarea măsurilor necesare pentru a le preveni și pentru a reduce impactul acestora în viitor.

O certificare a sistemului de management al securității informațiilor în conformitate cu cerințele standardului ISO 27001 va demonstra angajamentul organizației dumneavoastră de a asigura securitatea informațiilor deținute, securitate caracterizată prin confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestora.

Standardul ISO 27001 poate fi aplicat în cadrul oricărei organizații, indiferent de mărimea acesteia, și este deosebit de important în industriile care prelucrează date confidențiale și importante ale clienților. Printre acestea se numără sectorul telecomunicațiilor, sectorul financiar, cel al asistenței medicale și cel al serviciilor publice, precum și orice organizații care prelucrează date pentru alte societăți sau le prestează acestora servicii.

Certificarea ISO 27001 va asigura conformitatea cu cerințele de calificare în materie de achiziții în cazurile în care existența unui sistem de management al securității informațiilor este un criteriu de selecție a ofertanților.

Cum se obține certificarea ISO 27001?

Pentru a fi certificată, organizația trebuie să implementeze un sistem eficient de management al securității informațiilor care să îndeplinească cerințele standardului ISO 27001. În calitate de organism de certificare acreditat, BM Certification vă poate oferi instruire cu privire la cerințele standardului ISO 27001, precum și servicii de certificare.

Pentru a testa cerințele standardului ISO 27001, vă rugăm să utilizați lista de verificare din anexa A 114 disponibilă în standard. Acesta poate fi achiziționat de aici:

Contactați-ne pentru mai multe detalii.

Dacă doriți să primiți o ofertă, vă rugăm să completați formularul de solicitare pe net.

De ce să vă certificați în conformitate cu standardul ISO 27001?

Prin certificarea și menținerea unui sistem de management al securității informațiilor în conformitate cu cerințele standardului ISO 27001, organizația dumneavoastră își demonstrează angajamentul de a îmbunătăți în mod continuu securitatea informațiilor pe care le dețineți și oferă încrederea că veți asigura protecția datelor clienților.

Prin alegerea certificării ISO 27001, veți:

  • asigura faptul că există măsuri de securitate implementate pentru a vă proteja organizația de eventualele atacuri cibernetice;
  • avea garanția că riscurile privind securitatea informațiilor din organizația dumneavoastră au fost identificate, evaluate și gestionate în mod corespunzător;
  • demonstra conformitatea cu cerințele legale și cu standardele industriei;
  • asigura protecția datelor clienților;
  • avea garanția că sunt îndeplinite cerințele de guvernanță corporativă și de continuitate a activității;
  • avea oportunități crescute pentru noi direcții de afaceri.
Obțineți o ofertă

Obțineți o ofertă

Sediul legal

Persoana de contact

Conform cărui standard doriți să certificați o societate?

Calitate, sănătate ocupațională și mediu
Securitatea informațiilor și securitatea datelor
Certificarea siguranței alimentelor
Certificarea lanțului de aprovizionare
Dezvoltare durabilă

Vă rugăm să descrieți cu ce se ocupă societatea și ce proceduri și/sau produse/servicii doriți să certificați.

Comentariu suplimentar

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!

Doriți să închideți formularul?
Datele nu vor fi salvate sau trimise.

Trimiteți-ne un mesaj

Trimiteți-ne un mesaj

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!