BM Certification Calitate, sănătate ocupațională și mediu
ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității în muncă

ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității în muncă

Problemele de securitate a muncii pot părea exagerate până la primul accident, care provoacă publicitate negativă și prejudicii materiale și morale organizației. Un sistem de management al sănătății și securității în muncă este o parte foarte importantă a managementului unei organizații și va avea rezultate într-o perioadă scurtă de timp.

Implementarea unui sistem de siguranță a muncii inteligibil și verificabil, care îndeplinește mai mult decât cerințele legale minime, permite îmbunătățirea condițiilor de muncă și a siguranței angajaților organizației prin controlul și reducerea potențialelor riscuri și daune.

ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității în muncă

Contactați-ne!

Email: info.ro@bmcertification.com

Nr. de telefon:  +40 741 543 696

Dacă doriți să primiți o ofertă, vă rugăm să completați formularul de solicitare:

Obțineți o ofertă

Ce este ISO 45001?

ISO 45001 este un standard internațional de management al sănătății și securității în muncă, care a fost dezvoltat utilizând Structura de nivel înalt ISO (HLS). HLS este comun tuturor noilor standarde ISO și oferă cea mai bună compatibilitate a standardului ISO 45001 cu alte standarde, ușurând implementarea și integrarea sistemului de management și oferind mai multă valoare utilizatorilor.

Certificarea ISO 45001 confirmă performanțe excelente în domeniul managementului sănătății și securității în muncă și demonstrează un management eficient al riscurilor, promovând în același timp bunăstarea angajaților și garantând un mediu de lucru sigur. ISO 45001 nu se referă doar la protejarea angajaţilor, deoarece impactează și angajatorii prin reducerea riscului potențial de răspundere financiară, penală și civilă pentru incidente grave.

Cum se obține certificarea ISO 45001?

Pentru a fi certificată, organizația trebuie să implementeze un sistem eficient de management al sănătății și securității în muncă, care să îndeplinească cerințele standardului ISO 45001. Ca organism de certificare acreditat, BM Certification vă poate oferi instruire cu privire la cerințele standardului ISO 45001, poate efectua audituri prealabile și poate furniza servicii de certificare.

Contactați-ne pentru mai multe detalii.

De ce să certificăm conform standardului ISO 45001?

O certificare independentă ISO 45001 va oferi tuturor părților implicate încredere în competitivitatea organizației și atitudinea serioasă față de responsabilitatea corporativă. Noul standard va ajuta organizația să-și îmbunătățească performanța prin creșterea nivelurilor de securitate, sănătate și bunăstare la locul de muncă.

O certificare ISO 45001 va asigura conformitatea cu cerințele de calificare pentru achiziții în cazurile în care existența unui sistem de management al sănătății și securității în muncă este un criteriu de selecție.

Alegând certificarea ISO 45001, veți:

  • reduce numărul de accidente și boli profesionale;
  • îmbunătăți bunăstarea și productivitatea angajaților și reduce nivelul de stres;
  • identifica și să înțeleage cerințele legale;
  • stabili obiective măsurabile pentru dezvoltarea organizației și efectuarea de evaluări structurate ale riscurilor;
  • asigura autoritățile, clienții și alte părți interesate cu privire la angajamentul dumneavoastră față de cele mai bune practici în domeniul securității și sănătății în muncă;
  • imbunătăţi reputația ca angajator;
  • obține o confirmare independentă a conformității sistemului de protecție a muncii al organizației cu cerințele specificate.
Obțineți o ofertă

Obțineți o ofertă

Sediul legal

Persoana de contact

Conform cărui standard doriți să certificați o societate?

Calitate, sănătate ocupațională și mediu
Securitatea informațiilor și securitatea datelor
Certificarea siguranței alimentelor
Certificarea lanțului de aprovizionare
Dezvoltare durabilă

Vă rugăm să descrieți cu ce se ocupă societatea și ce proceduri și/sau produse/servicii doriți să certificați.

Comentariu suplimentar

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!

Doriți să închideți formularul?
Datele nu vor fi salvate sau trimise.

Trimiteți-ne un mesaj

Trimiteți-ne un mesaj

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!