BM Certification Certificarea produselor pentru construcții
Marcajul CE pentru elemente structurale din oțel și aluminiu

Marcajul CE pentru elemente structurale din oțel și aluminiu

De la 1 iulie 2013, în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) nr. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (Regulamentul privind produsele pentru construcții), marcajul CE este, în conformitate cu standardul armonizat EN1090-1: 1: 2009 + A12011 „Fabricarea structurilor din oțel și aluminiu.

Partea 1: Cerințele de evaluare a conformității pentru elementele structurale portante” (denumite în continuare EN1090-1), sunt obligatorii pentru produsele introduse pe piața construcțiilor din Uniunea Europeană (UE).

Acest lucru înseamnă că oricine proiectează și/sau produce structuri portante din oțel și aluminiu sau componente ale acestora pentru piața construcțiilor din UE trebuie să respecte cerințele acestui standard. În caz contrar, producătorul nu are dreptul de a introduce aceste produse pe piață.

Marcajul CE pentru elemente structurale din oțel și aluminiu

Contactați-ne!

Email: info.ro@bmcertification.com

Nr. de telefon:  +40 741 543 696

Dacă doriți să primiți o ofertă, vă rugăm să completați formularul de solicitare:

Obțineți o ofertă

Care sunt cerințele standardului EN 1090-1 pentru producător?

Pentru a introduce pe piață produse pentru construcții cu marcajul CE, producătorii trebuie să certifice mai întâi că produsul pentru construcții și controlul procesului de producție al acestuia respectă cerințele standardului EN1090-1. Deoarece elementele structurale din oțel și aluminiu și componentele acestora reprezintă un pericol din perspectiva siguranței, standardul EN1090-1 prevede că întregul proces de producție trebuie să fie controlat. Aceasta înseamnă că producătorul trebuie să descrie și să implementeze sistemele de control al procesului de producție și să obțină un certificat de conformitate privind controlul producției în fabrică eliberat de organismul autorizat.

 

Numai după obținerea certificatului are dreptul producătorul să întocmească o declarație de performanță (DdP) și să aplice marcajul CE pe elementele structurale din oțel și aluminiu și pe componentele acestora. Declarația de performanță este documentul legal pe care producătorul îl furnizează împreună cu produsul pentru construcții atunci când acesta este introdus pe piața UE.

 

Standardul de produs EN1090-2: 2008 „proiectarea structurilor din oțel și aluminiu. Partea 2: Cerințe tehnice pentru structurile din oțel” specifică ce este necesar pentru ca structurile și componentele din oțel să îndeplinească cerințele specificate privind rezistența mecanică, stabilitatea, aptitudinea la exploatare și durabilitatea.

 

Standardul definește patru clase de performanță (EXC – Clase de Execuție):

 

  • EXC1 – de exemplu, clădiri agricole
  • EXC2 – de exemplu, clădiri rezidențiale și comerciale
  • EXC3 – de exemplu, poduri
  • EXC4 – de exemplu, construcții specifice (poduri cu lungime mare, stadioane etc.)

Aceste clase sunt determinate în funcție de utilizarea prevăzută pentru structură și de posibilele consecințe în cazul prăbușirii acesteia. Pentru clasele de performanță EXC2, EXC3 și EXC4, toate activitățile legate de sudură trebuie să fie controlate de către coordonatorul responsabil pentru sudură (RTS).

Cum se obține marcajul CE pentru elementele structurale din oțel și aluminiu?

Organismul autorizat efectuează un audit inițial al sistemului de control al procesului de producție din cadrul societății. Scopul auditului este de a evalua conformitatea instalației, a sistemului de control al producției și a documentației sale cu cerințele standardului EN1090-1. În cazul unei evaluări pozitive, producătorul obține un certificat de conformitate privind controlul producției în fabrică.

Ulterior, organismul autorizat efectuează audituri anuale de supraveghere a sistemului de control al producției pentru a se asigura că acesta asigură performanța declarată a produselor pentru construcții fabricate.

De ce este necesară certificarea CE?

Odată ce produsul a fost marcat cu CE, consumatorul poate fi sigur că produsele furnizate îndeplinesc cel puțin cerințele minime de performanță stabilite în specificația tehnică armonizată.

Certificarea CE este necesară pentru a atesta conformitatea produsului cu legislația UE și cu cerințele standardelor europene armonizate. Certificarea este o cerință obligatorie pentru ca produsele pentru construcții să fie vândute pe piața internă a UE și a țărilor din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS).

Prin alegerea certificării cu marcajul CE, veți:

  • asigura implementarea și supravegherea sistemului de control al procesului de producție;
  • certifica calitatea și siguranța produselor dumneavoastră, precum și conformitatea acestora cu cerințele actelor normative;
  • crește competitivitatea societății dumneavoastră pe piață prin obținerea marcajului CE pentru produsele dumneavoastră, permițând astfel distribuirea acestora pe piața internă a UE și a țărilor AELS;
  • certifica faptul că produsele societății respectă legislația UE și cerințele standardului (standardelor) armonizat(e) EN relevant(e);
  • primi o evaluare independentă din partea unei terțe părți, precum și o declarație de performanță.

BM Certification, organism de certificare acreditat, poate furniza servicii de certificare a marcajului CE și, dacă este necesar, poate oferi instruire cu privire la cerințele standardului (standardelor) relevant(e).

Contactați-ne pentru mai multe detalii.

Obțineți o ofertă

Obțineți o ofertă

Sediul legal

Persoana de contact

Conform cărui standard doriți să certificați o societate?

Calitate, sănătate ocupațională și mediu
Securitatea informațiilor și securitatea datelor
Certificarea siguranței alimentelor
Certificarea lanțului de aprovizionare
Dezvoltare durabilă

Vă rugăm să descrieți cu ce se ocupă societatea și ce proceduri și/sau produse/servicii doriți să certificați.

Comentariu suplimentar

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!

Doriți să închideți formularul?
Datele nu vor fi salvate sau trimise.

Trimiteți-ne un mesaj

Trimiteți-ne un mesaj

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!