BM Certification Verificarea și Certificarea durabilității
Verificarea amprentei de carbon corporative – ISO 14064-1 (GHG Protocol, PAS 2060)

Verificarea amprentei de carbon corporative – ISO 14064-1 (GHG Protocol, PAS 2060)

Verificarea amprentei de carbon la nivel organizațional poate ajuta organizațiile să identifice domeniile de îmbunătățire, să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să-și demonstreze angajamentul față de sustenabilitatea mediului. Procesul de verificare oferă asigurarea că emisiile de gaze cu efect de seră și amprenta de carbon ale unei organizații au fost măsurate și raportate cu acuratețe și în conformitate cu standardele internaționale.

Verificarea amprentei de carbon corporative – ISO 14064-1 (GHG Protocol, PAS 2060)

Contactați-ne!

Email: info.ro@bmcertification.com

Nr. de telefon:  +40 741 543 696

Dacă doriți să primiți o ofertă, vă rugăm să completați formularul de solicitare:

Obțineți o ofertă

Verificarea amprentei de carbon la nivel organizațional prin ISO 14064-1

ISO 14064-1 stabilește o serie de standarde pentru măsurarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acest standard cere organizațiilor să își verifice emisiile de gaze cu efect de seră, inclusiv amprenta de carbon.

Amprenta de carbon este o măsură a emisiilor de gaze cu efect de seră ale unei organizații. ISO 14064-1 cere organizațiilor să își verifice amprenta de carbon. Această verificare trebuie efectuată de o terță parte independentă.

Verificarea include verificarea conformității proceselor de măsurare, raportare și verificare a gazelor cu efect de seră ale organizației cu standardele ISO 14064-1. Prin verificare, organizațiile demonstrează acuratețea și fiabilitatea emisiilor lor de gaze cu efect de seră.

Conform ISO 14064-1, procesul de verificare constă din trei etape:

 • Verificare inițială: planificarea procesului de verificare și determinarea cerințelor.
 • Verificarea amplasamentului: Măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră și identificarea surselor.
 • Raportare și verificare: Raportarea datelor și pregătirea unui raport de verificare.

Verificarea amprentei de carbon poate ajuta organizațiile să identifice politici și strategii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, procesul de verificare permite organizațiilor să înțeleagă mai bine emisiile lor de gaze cu efect de seră și să dezvolte planuri eficiente de management al carbonului.

Cum se verifică ISO 14064-1?

Pentru a obține declarația ISO 14064-1, organizațiile trebuie să urmeze acești pași:

 1. Familiarizați-vă cu standardul ISO 14064-1 și cu cerințele acestuia.
 2. Dezvoltați și implementați un sistem de management al gazelor cu efect de seră care să respecte cerințele standardului ISO 14064-1.
 3. Efectuați o autoevaluare a sistemului de management al gazelor cu efect de seră pentru a vă asigura că acesta îndeplinește cerințele standardului ISO 14064-1.
 4. Angajați un organism de certificare terț independent pentru a efectua un audit și a verifica dacă sistemul de management al gazelor cu efect de seră îndeplinește cerințele standardului ISO 14064-1.
 5. Abordarea oricăror neconformități identificate în timpul auditului și implementarea acțiunilor corective.
 6. Obțineți declarație de la organismul de certificare terț, care va emite o declarație și logo care pot fi utilizate în comunicațiile companiei.

Deși notificarea ISO 14064-1 poate părea o singură dată, este important să nu uităm să asigurăm conformitatea continuă cu standardul ISO 14064-1 și să continue să-și îmbunătățească sistemele, continuând procesul în mod regulat în fiecare an pentru a crește conștientizarea organizațiilor și reducerea cantității de emisii.

De ce să certificăm conform standardului ISO 14064-1?

Există mai multe motive pentru care organizațiile aleg să certifice conform standardului ISO 14064-1:

 • Credibilitate: Certificarea ISO 14064-1 oferă credibilitate raportării emisiilor de gaze cu efect de seră și a amprentei de carbon ale unei organizații. Demonstrează părților interesate că organizația a implementat un sistem credibil de management al gazelor cu efect de seră și că emisiile raportate sunt exacte și fiabile.
 • Avantaj competitiv: Certificarea conform standardului ISO 14064-1 poate oferi un avantaj competitiv pe piață, în special companiilor care doresc să-și demonstreze angajamentul față de sustenabilitate și responsabilitatea față de mediu.
 • Conformitatea cu reglementările: Certificarea ISO 14064-1 poate ajuta organizațiile să respecte reglementările de mediu legate de emisiile de gaze cu efect de seră și raportarea carbonului. Acesta oferă un cadru pentru măsurarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră care este în concordanță cu standardele internaționale.
 • Management îmbunătățit al resurselor: Standardul ISO 14064-1 oferă un cadru pentru ca organizațiile să își înțeleagă mai bine emisiile de gaze cu efect de seră și să identifice oportunitățile de îmbunătățire a managementului resurselor. Acest lucru poate duce la economii de costuri, eficiență îmbunătățită și impact redus asupra mediului.
 • Reputație pozitivă: Certificarea conform standardului ISO 14064-1 poate ajuta la îmbunătățirea reputației unei organizații ca o afacere responsabilă și durabilă din punct de vedere ecologic. Poate îmbunătăți încrederea părților interesate și încrederea în performanța de mediu a organizației.
Obțineți o ofertă

Obțineți o ofertă

Sediul legal

Persoana de contact

Conform cărui standard doriți să certificați o societate?

Calitate, sănătate ocupațională și mediu
Securitatea informațiilor și securitatea datelor
Certificarea siguranței alimentelor
Certificarea lanțului de aprovizionare
Dezvoltare durabilă

Vă rugăm să descrieți cu ce se ocupă societatea și ce proceduri și/sau produse/servicii doriți să certificați.

Comentariu suplimentar

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!

Doriți să închideți formularul?
Datele nu vor fi salvate sau trimise.

Trimiteți-ne un mesaj

Trimiteți-ne un mesaj

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!