BM Certification Evaluări de sustenabilitate
Amprenta de carbon/ Calculul amprentei CO2

Amprenta de carbon/ Calculul amprentei CO2

Pentru a minimiza efectele schimbărilor climatice, țările și companiile trebuie să își reducă în mod semnificativ dependența de combustibilii fosili și totalul lor de gaze cu efect de seră eliberate în timpul procesului de producție al companiilor. Dintre acestea, o mare parte provine din activități comerciale și industriale, prin urmare întreprinderile trebuie să poarte responsabilitatea pentru reducerea la minimum a emisiilor și pentru asigurarea protecției globale a mediului.

BM Certification oferă companiilor posibilitatea de a calcula emisiile de CO2 (Amprenta CO2) în conformitate cu cele mai populare și recunoscute standarde internaționale: ISO 14064-1 Gaze cu efect de seră. Partea 1: Specificații cu îndrumări și pregătire de rapoarte la nivel de organizații sau Protocolul privind gazele cu efect de seră (GHG – Greenhouse Gas Protocol).

Amprenta de carbon/ Calculul amprentei CO2

Contactați-ne!

Email: info.ro@bmcertification.com

Nr. de telefon:  +40 741 543 696

Dacă doriți să primiți o ofertă, vă rugăm să completați formularul de solicitare:

Obțineți o ofertă

Beneficiile inventarului de emisii de CO2 pentru companie:

  • Înțelegeți amprenta CO2 a afacerii dvs.
  • Un instrument de comunicare cu clienții și partenerii de cooperare
  • Îmbunătățirea continuă pentru a obține rezultate mai bune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
  • Cu ajutorul datelor de măsurare precise, organizațiile pot stabili obiective de reducere a emisiilor care se aliniază bine cu obiectivele lor net zero.

Cum funcționează ISO 14064?

ISO 14064-1 oferă îndrumări despre modul în care organizațiile își pot gestiona eficient emisiile, inclusiv stabilirea unui sistem de urmărire și raportare a datelor privind emisiile. Oferind un cadru structurat pentru măsurarea, monitorizarea și raportarea datelor privind emisiile din șase categorii, facilitează îmbunătățirea evaluării emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul organizației.

Mai mult, ISO 14064-1 permite organizațiilor să comunice în mod transparent reducerile de emisii părților interesate și oferă un mecanism pentru verificarea declarațiilor lor privind emisiile.

Cum funcționează Protocolul GHG?

Protocolul GHG servește ca standard global pentru corporații pentru a măsura și raporta amprenta lor de carbon. Emisiile legate de operațiunile companiei se împart în trei domenii distincte: Scopul 1, Scopul 2 și Scopul 3.

Conform orientărilor Protocolului GHG, companiile trebuie să contabilizeze și să raporteze separat emisiile din Scopurile 1 și 2, cel puțin. În plus, includerea emisiilor din Scopul 3 este puternic încurajată, reflectând angajamentul față de o abordare mai cuprinzătoare și mai transparentă în măsurarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Cum vă va calcula BM Certification amprenta:

  • Consultarea clienților: Interacționați cu clientul pentru a înțelege domeniul de aplicare al operațiunilor lor și pentru a defini limitele pentru evaluarea amprentei de carbon, luând în considerare sfera de aplicare și categoria de emisii.
  • Colectarea datelor: Colectați date complete despre consumul de energie al clientului, consumul de combustibil și alte activități relevante pentru a oferi o imagine holistică a amprentei de carbon.
  • Identificarea metodologiilor și a factorilor de emisie: explorați și evaluați metodologiile și factorii de emisie relevanți pentru industria și activitățile clientului, asigurând precizia și adecvarea calculării emisiilor pe unitate.
  • Calcul și conversie: Utilizați datele adunate și factorii de emisie pentru a calcula emisiile totale de gaze cu efect de seră ale clientului. Convertiți diferitele emisii într-o unitate standardizată (CO2e) pentru consecvență.
  • Întocmirea raportului: Întocmește un raport detaliat și specific clientului, respectând standardele stabilite: ISO 14064-1 și Protocolul privind gazele cu efect de seră. Subliniați în mod clar metodologia, sursele de date, estimările și ipotezele pentru transparență.
  • Recomandări perspicace: Oferiți informații utile bazate pe amprenta de carbon calculată, inclusiv ținte de reducere a emisiilor și strategii adaptate industriei și obiectivelor de sustenabilitate ale clientului.
Obțineți o ofertă

Obțineți o ofertă

Sediul legal

Persoana de contact

Conform cărui standard doriți să certificați o societate?

Calitate, sănătate ocupațională și mediu
Securitatea informațiilor și securitatea datelor
Certificarea siguranței alimentelor
Certificarea lanțului de aprovizionare
Dezvoltare durabilă

Vă rugăm să descrieți cu ce se ocupă societatea și ce proceduri și/sau produse/servicii doriți să certificați.

Comentariu suplimentar

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!

Doriți să închideți formularul?
Datele nu vor fi salvate sau trimise.

Trimiteți-ne un mesaj

Trimiteți-ne un mesaj

Vă mulțumim, cererea dumneavoastră a fost primită!